You are here

Akkerbouw

Een goede kwalitatieve opbrengst van uw gewassen begint bij de kwaliteit van uw landbouwgrond.

Een veel voorkomend hedendaags probleem is het dalende organische-stof-gehalte in de bodem. Kleigronden verslempen tot structuurloze massa’s, zandgronden hebben een lage plantenvoedende waarde.

Het AGRITON-systeem levert een actieve bijdrage om zowel het organische-stof-gehalte in de bodem te verhogen als om het bodemleven te bevorderen. Hierdoor neemt de natuurlijke bodemvruchtbaarheid toe. 
In een gezonde grond met een goede structuur, een goede voedingstoestand en een actief bodemleven, is een plant in staat om zich optimaal te ontwikkelen. Een krachtige groei met een, uit de bodem verkregen, hoge natuurlijke weerstand is de basis voor een goed rendement.

Met het AGRITON-systeem kiest u voor duurzame landbouw waarbij uw rendement voorop staat.

Microferm is een vloeibaar mengsel van actieve micro-organismen (bacteriën, schimmels en gisten) dat de organische omzetting (fermentatie) bevordert. Je kan het enten op de bodem, plant of op een hoop organische resten. Door het dominantie-principe worden micro-organismen met een ziekmakend vermogen weg geconcurreerd. De organische verbindingen in het snoeisel, maaisel, valfruit, bladeren…worden in een rijpingsproces omgezet tot makkelijk opneembare voedingsstoffen.

WAAR TOEPASSEN? 

» MICROFERM, EFFICIENTE OMZETTING VAN ORGANISCH MATERIAAL

De Effectieve Micro-organismen in Microferm kunnen zich goed ontwikkelen in combinatie met organische plantenresten. Zowel tijdens het groeiseizoen als er na vind je organische resten op en rond de planten. Deze resten gaan natuurlijker wijze gaan ontbinden. In vele gevallen gebruiken rottingsbacteriën en pathogenen ook dit gaan gebruiken om zich te vermeerderen.

Microferm helpt het natuurlijk verteringsproces in een richting te sturen van fermentatie. Hierdoor worden rottingsbacteriën en pathogenen onderdrukt. Door Microferm regelmatig te vernevelen kunnen de Effectieve Microorganismen het organisch materiaal goed verteren. Door dit proces te stimuleren verkrijg je een beter hergebruik van de eigen beschikbare nutriënten. Bovendien worden door de microbiële omzettingen metabolieten geproduceerd die de vitaliteit en plantweerstand bevorderen.

 

VOORDELEN


• Optimale voeding voor het bodemleven
• Verhoogt de organische stofbalans
• Besparing op afvoerkosten
• Hergebruik van eigen nutriënten

 

BOKASHI MAKEN IS EEN ZUURSTOFLOOS PROCES
Bokashi maken is een zuurstofloos (anaeroob) proces. Kenmerkend hiervoor is de lage temperatuur.
In tegenstelling tot compost die temperaturen tot 70°C kan halen, blijft Bokashi onder
40°C. Hierdoor wordt de energie behouden.

 

MAXIMAAL RENDEMENT
Wanneer u het organisch materiaal fermenteert blijft nagenoeg alle koolstof (C)
in het eindproduct aanwezig (zie Fig. 1).
Bokashi is hierdoor de ideale methode om uw organische stofgehalte op peil te houden.
Bovendien blijft er meer energie in het materiaal (MJ) ter stimulering van het bodemleven.

CARBON FOOTPRINT
In tegenstelling tot composteren verliest u bij het maken van Bokashi nagenoeg geen koolstof
in de vorm van CO2. Dit gegeven maakt dat Bokashi een milieuvriendelijke manier is om
koolstof terug te geven aan de bodem.

 

Products

VULKAMIN GRANULAAT

AEgir


Verbeter je microbiële omgeving met EM, met hulp van de micro-organismen