Akkerbouw

Een goede kwalitatieve opbrengst van uw gewassen begint bij de kwaliteit van uw landbouwgrond.

Een veel voorkomend hedendaags probleem is het dalende organische-stof-gehalte in de bodem. Kleigronden verslempen tot structuurloze massa’s, zandgronden hebben een lage plantenvoedende waarde.

Het AGRITON-systeem levert een actieve bijdrage om zowel het organische-stof-gehalte in de bodem te verhogen als om het bodemleven te bevorderen. Hierdoor neemt de natuurlijke bodemvruchtbaarheid toe. 
In een gezonde grond met een goede structuur, een goede voedingstoestand en een actief bodemleven, is een plant in staat om zich optimaal te ontwikkelen. Een krachtige groei met een, uit de bodem verkregen, hoge natuurlijke weerstand is de basis voor een goed rendement.

Met het AGRITON-systeem kiest u voor duurzame landbouw waarbij uw rendement voorop staat.