You are here

Bodemvruchtbaarheid

Microferm

De druk op onze landbouwpercelen is hoog. Men moet efficiënter produceren op een steeds kleiner wordende oppervlakte. Het is bijgevolg van groot belang dat er in de bodem geen nutriënten of energie verloren gaan.

Door het gebruik van chemische meststoffen kreeg het bodemleven het de afgelopen decennia zwaar te verduren. De zouten die hierin aanwezig zijn hebben een negatieve invloed op het microbiële leven met alle gevolgen van dien. In de meeste gevallen zal het organische materiaal die op de bodem terecht komt gaan rotten. Tijdens dit proces gaat er enorm veel energie verloren en  worden schadelijke restproducten gevormd worden. Dit zijn niet volledig afgebroken stofwisselingsproducten zoals ammoniak, methaan, waterstofsulfide… die veelal giftig zijn voor planten.

Het toepassen van Microferm op uw landbouwgronden zorgt er voor dat en gezonde microbiële flora geïntegreerd wordt. Hierdoor wordt komaf gemaakt met rotting en wordt organisch materiaal gerijpt/ gefermenteerd. Hiermee bedoelt men dat er een omzetting plaatsvindt waarbij goed opneembare (an)organische materie gevormd wordt en quasi geen energie verloren gaat. De gevormde stofwisselingproducten waaronder natuurlijke antibiotica, anti- oxidanten, vitamines en enzymen dragen bij tot een goede plantengroei, weerstand en kwaliteit.

Naast een optimale benutting van het organische materiaal brengt het gebruik van Microferm op het land nog andere voordelen met zich mee. Zo zien we dat de flora aanwezig op landbouwgewassen versterkt wordt waardoor de weerstand integraal omhoog gaat.

 

Een betere benutting van organisch materiaal en een sterkere weerstand van uw plant!

Edasil® kleimineralen

In ons huidig landbouwsysteem behoort het  uitrijden van gier of andere bemestingen tot het takenpakket. Vele bodems bevatten echter te weinig structuur of bindplaatsen. De nutriënten  die worden verschaft worden hierdoor niet gebonden en spoelen gewoon uit.

Edasil® Kleimineralen zijn kleine kleikorrels van 0.5-2 mm groot, samen met humusdeeltjes (volledig omgezet organisch materiaal) vormen ze het klei- humus complex. Dit complex speelt een cruciaal rol binnen het kringloopsysteem. Beide onderdelen kunnen door hun negatieve karakter makkelijk bindingen aangaan met de nutriënten ( K, Na, Mg, Ca, NH4…) die positief geladen zijn. Deze binding zorgt ervoor dat de nutriënten in de bodem gebonden worden. Zo worden reserves aangelegd die ter beschikking kunnen komen wanneer dit nodig is.

Het toevoegen van Edasil® Kleimineralen stelt de bodem in staat om naast voedingstoffen ook water te binden. Zo kan de plant gedurende het hele groeiseizoen genieten van voldoende water.

Voor een structurele verbetering van uw bodem en de aanleg van nutriëntenreserves!

Products

Microferm

AEgir


Verbeter je microbiële omgeving met EM, met hulp van de micro-organismen