You are here

Bokashi container

Want fermenteren kan je leren!
De Bokashi-container heeft een inhoud van 120L, en is daardoor uitermate geschikt om op grote schaal organisch materiaal te fermenteren. Ideaal voor wie veel keukenresten of tuinafval te verwerken heeft. De bekomen bokashi kan als bodemverbeteraar worden ingewerkt in de grond of verzameld worden in een afgesloten compostvat. Het Bokashi-sap kan onderaan de container worden afgetapt met een speciaal daarvoor voorzien kraantje, en kan worden gebruikt in de tuin en bij het begieten van planten. (1/100 verdund met water)
Bestanden: 

Verbeter je microbiële omgeving met EM, met hulp van de micro-organismen