You are here

Bokashi & mest

Bokashi is het Japanse woord voor "Goed gefermenteerd organisch materiaal". Het is de meest efficiënte wijze om organisch materiaal terug te geven aan de bodem. In tegenstelling tot compostering is er nagenoeg geen verlies van energie en nutriënten. 

Door de organische reststromen binnen uw bedrijf te benutten, bespaart u afvoerkosten en creëert u optimale voeding voor uw bodem. De kosten om Bokashi te maken zijn lager dan de kosten verbonden aan het afvoeren van uw materiaal. 

RECEPT

  • 1 m³ verse biomassa (stalmest, drijfmest…)
  • 10kg Ostrea Zeeschelpenkalk
  • 10 kg Edasil Kleimineralen
  • 10 kg Vulkamin
  • 2 l Microferm

BEREIDINGSWIJZE

Zorg voor een goede verdeling van de mest over het restmateriaal (gras, stro, plantenresten…). Bij voorkeur doet men dit laag voor laag zoals bij een lasagne. Verdeel per laag de kleimineralen, zeeschelpenkalk en microferm gelijkmatig. Zorg voor voldoende vochtigheid en dek de hoop luchtdicht af. Laat het materiaal 8 tot 10 weken zuurstofdicht fermenteren. Na afloop kan de Bokashi gebruikt worden.

PRAKTISCH: Bokashi de Spelregels

  • DS % van minimaal 25% en maximaal 50%. Bij te droog ingangsmateriaal (zaagsel) is het lastig voor de bacteriën om te expanderen en het materiaal om te zetten. Te nat materiaal zorgt ervoor dat er rotting optreedt.
  • Een C/N verhouding 20/1 kan bekomen worden door de combinatie van verschillende soorten organisch materiaal
  • Edasil Kleimineralen bindt de voedingstoffen die tijdens het proces worden gevormd.
  • Fermentatie is een anaeroob proces, dit betekent dat de hoop luchtdicht gemaakt moet worden zoals bij inkuilen.

Products

Microferm


Verbeter je microbiële omgeving met EM, met hulp van de micro-organismen