Bokashi strooisel

DE KANT EN KLARE BOKASHI VOOR DE BODEM 

Bokashi strooisel is een gemakkelijk toepasbare kant-en-klare Bokashi voor op de bodem. Het strooisel wordt gevormd door de fermentatie van stromeel en appelpulp door Effectieve Micro-organismen. 

In de bodem zorgt het voor efficiëntere omzetting van organisch materiaal en verhoogt het de biodiversiteit. Daarnaast vormt het een ideale voedingsbron voor micro-organismen die erop aanwezig zijn. Bokashi strooisel bevat veel stofwisselingsproducten (natuurlijke antibiotica, groeihormonen, organische zuren…), bekomen door de fermentatie die de plantengroei positeif beïnvloeden.

Opmerking: door zijn grove structuur leent Bokashi strooisel zich minder om te verwerken in substraten voor zaai- en stekgoed, dan gebruik je beter Bokashi starter.

DOSERING

  • 0,5 - 1 kg per m² of 4 volume % bij plantenputten
  • 1 zak (25kg) voor 25-50 m2

WAARBORGEN

Bokashi-strooisel bevat enkel grondstoffen die toegelaten zijn in de biologische landbouw overeenkomstig de Europese richtlijnen 834/2007 en 889/2008

VOORDELEN

  • (Her)activeren van het bodemleven, wortelmilieu en microbiële omzettingen
  • Minder uitspoeling van nutriënten
  • Behoud van koolstof en stikstof