You are here

Edasil ® kleimineralen

VOORKOMT ARME EN DROGE GRONDEN

Edasil® Kleimineralen zijn kleine kleikorrels (0,5-2 mm) groot. Samen met humusdeeltjes (volledig omgezet organisch materiaal) vormen ze het klei-humus complex. Het negatieve karakter en de parallelle platenstructuur van de kleimineralen zorgt ervoor dat ze bindingen aangaan met de nutriënten (K, Na, Mg, Ca, NH4…) die positief geladen zijn. Zo werken ze als ionenbuffer van de bodem waaruit de elementen kunnen worden vrijgesteld wanneer dit nodig is (bv. voor plantengroei).

Naast deze nutriëntenreserves bouwen ze ook waterreserves op in de bodem. Ten slotte bieden de Edasil® Kleimineralen ook onderdak aan het microbiële leven en helpen ze zandbodems structureel op te waarderen.

DOSERING
10 kg / are

WAARBORGEN

  • Toegelaten voor aanmaak van teeltsubstraten.
  • Toegelaten in de biologische landbouw overeenkomstig de Europese richtlijnen 834/2007 en 889/2008

VOORDELEN

  • Voorkomt uitspoeling van essentiële elementen
  • Positieve invloed op waterhuishouding
  • Betere nutriëntenuitwisseling tussen bodem en plant

Verbeter je microbiële omgeving met EM, met hulp van de micro-organismen