You are here

Edasil kleimeralen [25kg]

Kleimineralen behoren tot de kleinste deeltjes die in de bodem voorkomen. Het bijzondere aan deze kleimineralen is de combinatie van hun vorm en samenstelling. Zij  bestaan uit vele dunne plaatjes. Het gevolg hiervan is dat zij een zeer groot oppervlak per gewichtseenheid hebben. Dit kan voor het Bentoniet-kleimineraal oplopen tot 800 m²/gram, ter vergelijking het meest in Nederland voorkomende kleimineraal [illiet] heeft maximaal 150 m²/gram.

Daarnaast zijn de kleimineralen ten gevolge van hun chemische samenstelling aan de randen elektrisch geladen. Deze lading wordt in de bodem altijd geneutraliseerd door ionen. Dit betekent dus dat kleimineralen een groot ionenbindend vermogen hebben.
Vanwege deze eigenschappen kunnen kleimineralen een belangrijke rol in de bodemvruchtbaarheid vervullen.

Het grote absorptie[bindend] vermogen van de kleimineralen heeft een belangrijke functie. De kleimineralen zorgen ervoor dat vele ionen [K, Ca, Mg, Na, NH4) en sporenelementen worden gebonden en pas weer vrijkomen als de concentratie in de bodem van één van deze elementen afneemt. Zo zorgen kleimineralen voor een constante toevoer van allerlei voedingsstoffen. Nitraten worden niet direct door kleimineralen gebonden maar door de verbeterde structuur van de bodem is er minder kans dat nitraat kan uitspoelen.

Verdeel 10 kg Edasil kleimineralen per 100 m² per jaar

Verpakking:


Geef leven aan je omgeving met ons uitgebreid gamma en toepassingen.