You are here

EM: De Effectieve Micro-Organismen

 

 • Het ontstaan van Effectieve Micro-organismen

  In de jaren ’80 werkte Prof. Dr. Higa aan een oplossing om met minder chemicaliën een hogere landbouwopbrengst te bekomen. Initieel werkte hij met één enkele soort per proefveld, maar toen er bij toeval een emmer in de greppel naast het veld belandde, 
  veranderde zijn strategie. Het gras in die greppel was van betere kwaliteit dan deze van de andere proefvelden. Zo lag de focus van zijn onderzoek niet langer op de zoektocht naar de juiste bacterie, maar wel naar de juiste mix.

  Uiteindelijk bekwam hij een mengsel die we nu kennen als EM, Effectieve Micro-organismen.
  Prof. Dr. Higa vond tijdens zijn onderzoek 2000 geschikte microorganismen. Uiteindelijk bleven er 80 soorten over die nu nog de basis vormen van EM. De belangrijkste groepen zijn fotosynthetiserende bacteriën, melkzuurbacteriën, schimmels en gisten. Deze mix leeft in symbiose; de afvalstoffen van de ene zijn voeding voor de andere. Het finale resultaat is een productie van een enorme hoeveelheid voedingsstoffen zoals vitamines, aminozuren, organische zuren en antioxidanten.

 
 
 
 • Wat is EM?


 

 

 

 

 

 • Waaruit bestaat EM?

  EM bevat verschillende soorten effectieve micro-organismen. Ieder van deze Effectieve Micro-organismen heeft speciale taken. De micro-organismen bevorderen bovendien elkaars werking
  Deze micro-organismen worden verzameld in de vrije natuur; zijn niet gemodificieerd en gemanipuleerd en worden op een natuurlijke wijze gekweekt. EM bevat volgende Effectieve Micro-organsimen: melkzuurbacteriën, gisten, actinomyceten, fotosynthetiserende bacteriën en schimmels. EM is dus puur natuur.

 

 

 • Hoe werkt EM?

  Het bijzondere van EM zit in de combinatie van aërobe en anaërobe micro-organismen. Aërobe betekent "leven met zuurstof" en anaërobe staat voor "leven zonder zuurstof". 
  In de wetenschappelijke wereld werd altijd aangenomen dat deze twee groepen onmogelijk naast elkaar konden leven omdat de omstandigheden waaronder zij leven elkaars tegengestelde zijn. 
  Van nature komen beide groepen ook samen in de bodem voor.
  De aërobe en anaërobe micro-organismen hebben gemeen dat zij stoffen kunnen veranderen in anti-oxidanten. Deze hebben een gunstige invloed op de gezondheid van bodem, plant, mens en dier.
  Micro-organismen werken volgens het dominantie principe, en herstellen op die manier het microbieel evenwicht.

 

 

 • Wat is het dominantieprincipe?

  In de wereld van de micro-organismen zijn er verschillende groepen. Er is een kleine groep dominante 'effectieve' micro-organismen, een kleine groep dominante 'schadelijke' micro-organismen en een grote groep zogenaamde volgelingen.
  De groep volgelingen werken in de natuur samen met één van bovenvermelde dominante groepen. In de praktijk betekent dit, dat ze aansluiten bij de meest geschikte dominante groep.
  Er is een voortdurende machtsstrijd gaande tussen de effectieve en de schadelijke organismen. de "miljarden volgelingen" wachten gewoon af wie van beide groepen de overhand krijgt. Dan passen ze zich aan en volgen of imiteren de overwinnaar.
  Als de 'goede jongens', de effeciteve micro-organismen de overhand krijgen, dan oefenen zij hun opbouwende en ziektonderdrukkende invloed uit op allerlei vlakken (vb: lucht, bodem, planten, water, mens, dier,...)
  Een juist gebruik van EM in het huishouden, het milieu, de land-en tuinbouw kan overal de toename van effectieve micro-organismen bevorderen.

 

 

 

 • Hoe werkt EM verder?
  EM is een levende stof en werkt niet op dezelfde manier als een antibioticum of een chemisch middel. EM vergroot de populatie van gunstige micro-organismen.
  EM doodt niet. Het is geen antibioticum, maar juist een mengsel van levensstimulerende micro-organismen, bekend bij onder meer verschillende voedselbereidingen zoals: bier, wijn, zuurkool,...
  EM werkt geleidelijk. Afhankelijk van de toepassing, mag je een effect verwachten tss enkele uren (vb. geurhinder) tot soms enkele jaren (vb; bodemvruchtbaarheid)
  De werking van EM is deels gebaseerd op een combinatie van fermentatieve micro-organismen. De stofwisselingsproducten, die bij een fermentatie ontstaan, zijn alom bekend als antioxidanten, vitaminen en enzymen.

 

FERMENTEREN KAN JE LEREN!


Fermentatie is een bewaringstechniek waarbij een bepaald ingangsmateriaal (maaisel, snoeisel, voeding…) onder zuurstofarme omstandigheden voorverteerd wordt d.m.v. micro-organismen.
De koolhydraten (suikers en zetmeel) in het materiaal worden omgezet inalcohol of zuren en vormen op hun manier een natuurlijk conserveermiddel. Vroeger fermenteerden mensen om hun voedsel te bewaren daar er geen koelkast of
pasteurisatie bestond. Het gefermenteerde materiaal is rijk aan gezonde bacteriën die het evenwicht en de vitaliteit van bodem, plant en dier ten goede komen. Daarnaast worden tijdens de fermentatie tal van interessante stofwisselingsproducten
gevormd; organische zuren, alcoholen, antioxidanten, vitamines… elk opnieuw met een gunstig effect. EM-technologie 

 

 


Verbeter je microbiële omgeving met EM, met hulp van de micro-organismen