Gewasresten

Maak uw restafval waardevol !

Microferm

Teelten brengen veel 'afval' met zich mee. Dit afval belandt op de hoop om nadien in de bodem ingewerkt te worden of om als veevoeder gebruikt te worden. Op de hoop gaat dit rotten waardoor heel wat schadelijke stofwisselingsproducten worden gevormd. Bovendien gaan er enorme hoeveelheden energie en nutriënten verloren.

De Effectieve Micro- organismen (EM) in Microferm kunnen een rottingsproces voorkomen of ombuigen naar een nuttig fermentatieproces. Tijdens dit proces gaan de micro- organismen de gewasresten voorverteren. Dit wil zeggen dat er nuttige stofwisselingsproducten worden geproduceerd ( anti- oxidanten, organische zuren, hormonen, vitamines, enzymes) die makkelijk door plant en dier kunnen worden opgenomen. Deze stoffen stimuleren de groei en de  natuurlijke weerstand van  bodem, plant of dier

Microferm helpt reststromen op te waarderen!

Producten

Actieve micro-organismen voor een betere omzetting! Microferm zijn effectieve micro-organismen (EM), kant-en-klaar voor gebruik. Het is een mengsel van acieve bacteriën, schimmels en gisten. Microferm verhoogt het natuurlijk evenwicht en de biodiversiteit, zorgt voor een betere en efficiëntere omzetting, is eenvoudig en niet duur. Microferm is niet schadelijk voor machines, bodem, plant, dier en mens.