You are here

Inkuilen

EM-Silage® est un additif permettant d'améliorer le processus de fermentation de l'herbe, du maïs, de vos ensilages. Il est composé de micororganismes, incluant, entre autres, des bactéries lactiques et des levures.

Pendant le processus d'ensilage, EM-Silage® garantit non seulement une chute de pH rapide, mais aussi la production de nombreuses substances bioactives. EM-Silage® améliore le goût et les apports nutritifs, tout en inhibant l'échauffement de l'ensilage.

EM- Silage®

EM- Silage® is een inkuilmiddel  dat naast melkzuur bacteriën ook gisten bevat, dit in tegenstelling tot vele andere preparaten. Het is een kant-en-klaar product, dat enkel nog met water moet worden verdund. Het grote voordeel ten opzichte van andere producten is dat de micro- organismen in EM- Silage® niet meer geactiveerd moeten worden.

Bacteriën hebben voedingsstoffen nodig zoals zetmeel, suikers en eiwitten. Zo worden suikers door de aanwezige melkzuurbacteriën in EM- Silage® omgezet in melkzuur. Door de productie van dit zuur wordt een ph- daling geïnduceerd wat de houdbaarheid van de kuil ten goede komt. Andere bacteriën en schimmels zorgen in zuurstofarme omstandigheden voor een fermentatie waarbij vitamines en anti- oxidanten worden geproduceerd. Deze stoffen dragen bij tot een verhoogde ruwvoeder opname en een verbeterde weerstand van het vee.

Verschillende officiële proeven hebben aangetoond dat EM- Silage® niet alleen geschikt is bij gras en maïs, maar ook bij GPS en CCM. Het volstaat dus 1 product aan te kopen voor alle inkuil processen op uw bedrijf!

Doeltreffend inkuilmiddel voor een betaalbare prijs!

TMR Broeiremmer

De conservering van ingekuilde gewassen gebeurt onder zuurstofarme omstandigheden door anaerobe bacteriën. Deze bacteriën staan in voor de productie van azijnzuur en melkzuur. Deze doen de pH dalen wat de houdbaarheid van het ingekuilde gewas ten goede komt. Door dit zuurstofarm en zure klimaat wordt de activiteitgraad van schimmels en aerobe bacteriën tot een minimum beperkt.

Wanneer deze ingekuilde gewassen in de voermengwagen met andere voeders worden gemengd ontstaan nieuwe omstandigheden. Het ingekuilde gewas wordt verlucht, hierdoor wordt de activiteit van de anaerobe bacteriën geremd en komen de aerobe tot actie. Deze gaan zich vermenigvuldigen en starten allerhande microbiële activiteiten. Bij deze activiteit wordt warmte geproduceerd, wat voor de voeders een verlies aan energiewaarde betekent en waardoor ze minder smakelijk worden. Bovendien is de combinatie van warmte met de vochtige kuilgewassen een ideale groeibodem voor schimmels. Ook deze schimmels hebben een nadelige invloed; voedselbederf en de productie van mycotoxines. Die laatstgenoemde zorgt op zich dan weer voor een daling van de productie, met name een afname van de melkproductie, vleesaanzet en vaak ook reproductie bij runderen.

Door TMR Broeiremmer tijdens het vermengen van voeders toe te voegen worden Effectieve Micro- Organismen geïntroduceerd. Een fractie van deze verzameling, meer bepaald de melkzuurbacteriën produceren net zoals bij het inkuilproces azijnzuur en melkzuur. Ook hier zal een daling van de ph geïnduceerd worden waardoor de omstandigheden voor aerobe bacteriën en schimmels ongunstig worden. Op deze manier wordt de warmteproductie tegengegaan en zo ook het voedselbederf en mycotoxineproductie door schimmels.

Voorkom broei in uw voermengwagen!

Products

EM Silage

TMR broeiremmer


Verbeter je microbiële omgeving met EM, met hulp van de micro-organismen