You are here

Mest behandeling

Optimaal stockeren van mest kan door deze te fermenteren tot bokashi

 

 

 

 

Wat is  BOKASHI HOOP

Bokashi is de Japanse benaming voor 'goed gefermenteerd organisch materiaal'. Fermentatie is een eeuwenoude bewaringstechniek waarbij de organische materie onder zuurstofarme omstandigheden
door Effectieve Micro-organismen wordt voorverteerd. Dit resulteert in een duurzame humus, rijk aan voedingsstoffen en bio- actieve stoffen (anti- oxidanten, organische zuren, vitamines…).

 

VOORDELEN:
• Optimale voeding voor het bodemleven
• Verhoogt de organische stofbalans
• Besparing op afvoerkosten
• Hergebruik van eigen nutriënten

 

 

 

RECEPT

 

BEREIDINGSWIJZE

  •  Ga laag per laag te werk (zoals bij een lasagne). Verdeel de Microferm ( en eventueel ook de Edasil kleimineralen, Vulkamin en Ostrea Zeeschelpenkalk) gelijkmatig. Zorg voor voldoende vochtigheid en dek de hoop luchtdicht af. Laat het materiaal minimum 8 tot 10 weken zuurstofdicht fermenteren. Na afloop kan de Bokashi worden uitgereden.
  •  Men kan de mesthoop (sleufsilo) zelf behandelen als Bokashi hoop. Voeg systematisch mest toe en sluit de hoop telkens opnieuw luchtdicht af. Door op geregelde tijdstippen Microferm over het vers aangevoerde materiaal te vernevelen en de bodemproducten toe te voegen wordt de kwaliteit van de Bokashi opgewaardeerd.

 

 

PRAKTISCH

  • Fermentatie is een zuurstofarm proces, de hoop luchtdicht afdekken is een must.
  • Houtkrullen lenen zich minder voor de aanmaak van Bokashi
  • Bij te droog ingangsmateriaal kunnen de bacteriën zich niet goed verdelen. Bij te nat materiaal treedt rotting op. De te gebruiken hoeveelheid water bij de verdunning van Microferm is hiervan afhankelijk.
  • in het voor- en najaar toepassen. Bokashi is niet schadelijk voor paarden. Om het gras en de zode de tijd te geven zich te herstellen, wordt er wel aangeraden de dieren van het weiland te halen.

 

MESTHOOP

Bij het verzamelen van mest van de paarden, wordt deze verzameld op een hoop.  Deze kan je ook ipv laten rotten, laten fermenteren

RECEPT

  • 1 m³ verse stalmest         
  • 2l Microferm verdund +/- 10 l water afhankelijk van het DS %Men kan de mesthoop (sleufsilo) zelf behandelen als Bokashi hoop. Voeg systematisch mest toe en sluit de hoop telkens opnieuw luchtdicht af.
    Door op geregelde tijdstippen Microferm over het vers aangevoerde materiaal te vernevelen en de bodemproducten toe te voegen wordt de kwaliteit van de Bokashi opgewaardeerd. 


Verbeter je microbiële omgeving met EM, met hulp van de micro-organismen