You are here

PH-meter

Deze pH -meter is een eenvoudige en doeltreffende manier om de zuurtegraad van uw aangemaakte EM-Actief te testen. PH is het meten van de concentratie van vrije waterstofionen in een vloeistof. De pH van zuiver water is 7. Vloeistoffen die een grotere concentratie hebben van waterstofionen dan zuiver water zijn zuur en hebben een pH-waarde van minder dan 7. Omgekeerd, vloeistoffen met een lagere concentratie waterstsofionen zijn basisch en hebben een pH-waarde die groter is dan 7.

De pH-schaal loopt van 1 tot 14. Voor EM-Actief is een pH-waard van circa 3,5 is uitstekend. Een pH-waarde boven de 3,8 is  niet goed.

Aflezing per 0,2 / 0,3 pH.
Bereik : pH 2,8-4,6.


Verbeter je microbiële omgeving met EM, met hulp van de micro-organismen