You are here

25 jaar EM in Europa : 1995 - 2020

25 jarige bestaan van EM® in Europa

 

 

 

From Paris to Amsterdam

Het was Agriton-oprichter Frits van den Ham die EM® ontdekte op de vierde editie van de internationale conferentie ‘Kyusei Nature Farming‘, een prominent internationaal bodemcongres, wat plaats vond in 1995 in Parijs. EM®, effectieve micro-organismen, is een technologie die ontwikkeld is door Professor Teruo Higa, verbonden aan de Universiteit van Okinawa in Japan. 

Het vierde internationale congres ‘Kyusei Nature Farming’ werd in Parijs in juni 1995 gehouden.

 

 

Dit jaar besteedt Agriton Group The de nodige aandacht aan dit jubileum. Vrijdag 19 juni is de officiële aftrap van de feestelijkheden, want dat is de datum die de start van het succes van de onderneming markeert. In de loop van het komende half jaar worden er ca. ’25 Years of EM® in Europe’ video's / teasers gelanceerd waarbij gebruikers van EM naar voren worden gebracht. Kortom: EM® wordt gevierd!

 

you tube: https://www.youtube.com/channel/UCAH2X_JUsl4Mo5kaukpL0Yg

 

 

EM Agriton is in de loop van de jaren uitgegroeid tot in maar liefst 8 Europese landen! Bezoek onze .eu pagina met onze dochterondernemingen. Het geeft een mooi beeld in hoeveel Europese landen inmiddels met EM® wordt gewerkt.

www.agriton.eu

 

 

De opmars van EM

In Belgie werd EM® is geïntroduceerd in het voorjaar van 2000.  Vanaf april 2001 werden de eerste testen met EM® gestart en aangeboden. De tijdsgeest stond toen meer en meer open  en realiseerden de boeren dat er een einde moest komen aan de eenzijdige manier van grondgebruik. Dat de bodem niet moet worden beheerst, maar beheerd. Dat mest niet moet rotten, maar rijpen en dat EM daarbij helpt.

Vanaf die tijd is het crescendo gegaan. Het aantal producten groeide in hetzelfde tempo als de interesse bij de boeren. Om een paar te noemen: Microferm voor de bodem wordt algemeen gebruikt en wie weet niet wat bokashi is; de Japanse naam voor gefermenteerd organisch materiaal. Met EM Silage maak je smakelijk koeienvoer, zoiets als zuurkool.

De huidige generatie boeren zoekt naar een juiste balans tussen productie en milieu en het zo goed mogelijk gebruiken van mineralen. Microbiologie in de vorm van ‘goede’ bacteriën levert een daadwerkelijke bijdrage aan betere productieomstandigheden zodat overal in de wereld de armoede beter buiten de deur kan worden gehouden.

Agriton organiseert internationaal EMRO congres in 2021
Het tweejaarlijkse internationale EMRO (EM Research Organization) congres zou ditmaal in Nederland gehouden met Agriton Group The Netherlands en België als host, zij treden op als gastheer voor de Japanse producent EMRO. In 2018 was het congres in Turkije. Het thema was: gezonde en duurzame landbouw. Het trok maar liefst tweehonderd deelnemers uit 28 landen. In 2020 valt dit congres samen met het 25 jarig jubileum van EM in Europa. Het plan was om dit groots te vieren met onze EM partners in Europa én de komst van Prof. dr Higa. Helaas zijn we genoodzaakt het jubileum uit te stellen tot volgend jaar vanwege de wereldwijde impact van het COVID-19 virus.

Datum, plaats en thema worden nog vastgesteld. Waarschijnlijk in het najaar in Amsterdam.  ‘In Parijs wisten we al dat EM in de kringloop plant, dier en mest een positieve bijdrage leverde bij het vrijmaken van organisch materiaal.

Dit jaar besteedt Agriton Group The de nodige aandacht aan dit jubileum. Vrijdag 19 juni is de officiële aftrap van de feestelijkheden, want dat is de datum die de start van het succes van de onderneming markeert. In de loop van het komende half jaar worden er ca. ’25 Years of EM® in Europe’ video's / teasers gelanceerd waarbij gebruikers van EM naar voren worden gebracht. Kortom: EM® wordt gevierd!

 

you tube: https://www.youtube.com/channel/UCAH2X_JUsl4Mo5kaukpL0Yg

BijlageGrootte
Image icon 25YearsEM_in_europe.jpg410.84 KB

Verbeter je microbiële omgeving met EM, met hulp van de micro-organismen