You are here

Voederadditieven

Voorkom pensverzuring en help mee aan de opbouw van een goede darmflora!

 Ostrea Zeeschelpenkalkmeel 

Binnen de moderne veehouderij worden runderen vaak niet evenwichtig gevoederd. De vraag naar vlees en zuivelproduct is zo fel gestegen dat de boer door middel van krachtvoeder zijn productie moet opdrijven. Hierbij houdt men weinig rekening met het uitbalanceren van het voeder. Er wordt teveel krachtvoer gegeven in verhouding met ruwvoeder en zo kampen de koeien vaak met pensverzuring.

De suikers en het zetmeel aanwezig in krachtvoeder worden door de pensflora omgezet in melkzuur. Daarnaast gaat de koe minder herkauwen omdat er minder ruwvoeder beschikbaar is. Hierdoor daalt de speekselproductie en de bufferende werking van Natrium Bicarbonaat hierin aanwezig. Zowel het melkzuur als de dalende speekselproductie zorgen voor een daling van de pens- pH naar 5.5 of zelf lager. Deze daling doet de goede pensflora afsterven waardoor de spijsvertering in het gedrang komt. Daarnaast komen toxines in de bloedbaan terecht die klauwbevangenheid en onderhuidse abcessen kunnen veroorzaken.

Door het voeder aan te vullen met Ostrea zeeschelpenkalkmeel (CaCo3) kan de boer de hoge energiebehoefte blijven beantwoorden, zonder zich zorgen te moeten maken over mogelijke pensverzuring. Ostrea Zeeschelpenkalkmeel houdt de pens- ph gedurende een lange periode stabiel en bevat daarnaast een hele resem aan makkelijk opneembare mineralen en sporenelementen. Een dagelijkse portie van 100 g  komt de vitaliteit en weerstand van de koe ten goede.

Voordelen Ostrea kalkmeelproducten

 • Hogere zuurbindende factor dan Natriumbicarbonaat.
 • Rijk aan Calcium voor voldoende kalktoevoer.
 • Voorkomt pensverzuring.
 •  Makkelijk toe te passen: tijdens het voermengen; of over het voer strooien.
 • Goed opneembare mineralen en sporenelementen door organische vorm.
 • Zorg voor een stabiele pH, met een 100% natuurlijk voedermiddel!
 • Verbetering van diergezondheid door:
  - hardere klauwen;
  - beter beenwerk;
  - en optimale Ca/P balans in rantsoen.

 

Door de geleidelijke oplosbaarheid zijn de mineralen lang beschikbaar. Hierdoor kan bij inzet van schelpenkalkmeel de dosering van mineralen verlaagd worden.

 

Syn-vital 

Overmatig antibioticagebruik, plotse rantsoenwijzigingen, stress… hebben een negatieve invloed op de darmflora van runderen. De werkzame goede flora komt zo in het gedrang en de darm wordt gekoloniseerd met pathogene micro-organismen. Op termijn resulteert dit in een slechte voederconversie, gedaalde productie, diarree, lusteloosheid…

Syn-vital kan hier een oplossing bieden. Deze met effectieve micro-organismen gefermenteerde tarwezemelen vallen onder de noemer synbiotica. Deze verzameling van pro- en prebiotische middelen hebben elk hun positieve inwerking op de darmflora. Zo gaat probiotica de huidige flora vervoegen waardoor hun aantal en soorten toeneemt.

Met prebiotica  stimuleren we de werking van de aanwezige flora. Prebiotica is de namelijk een voedingsbomen en levert nutriënten specifiek voor bepaalde groepen. De combinatie van pre- en probiotica in levende vorm zorgt ervoor dat er heel wat interessante stofwisselingsproducten in Syn-vital aanwezig zijn; anti- oxidanten, organische zuren en andere bio- actieve stoffen. Deze zorgen ervoor dat er naast een verhoogde voederopname en -verteerbaarheid ook een verhoogde smakelijkheid van het voeder optreedt. De algemene conditie en weerbaarheid van het dier neemt toe alsook wordt de darmflora versterkt.

VOORDELEN

Versterkt de darmflora en de algemen gezondheid!

 • Verbeterde droge stof opname en verteerbaarheid
 • Verhoogde melkproductie
 • Evenwichtige & verhoogde penswerking
 • Verbeterde voerefficiëntie
 • Algemene gezondheidsboost

Verbeter je microbiële omgeving met EM, met hulp van de micro-organismen