You are here

Weide beheer

 

WEILAND 

 

 

 
 

 

 

 

Paarden mesten op vaste plaatsen en gaan er nadien amper nog eten. Zo ontwikkelen er zich rijke 'toiletzones' en arme 'graaszones' in de paardenweides.

Met Equibiomesysteem willen we een dergelijk fenomeen voorkomen.  Door de weides op regelmatige tijdstippen te slepen en vernevelen met microferm stimuleer het afbraakproces en de groei van het gras. Zo ontwikkelen er zich mooie egale graszodes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROFERM     

Microferm is een vloeibaar mengsel van actieve Micro-organismen (bacteriën, schimmels en gisten) dat de organische omzetting (fermentatie) bevordert. Je kan het enten in de stal, op het weiland, in de mestkelder of op de hoop. Door het dominantie-principe worden micro-organismen met een ziekmakend vermogen weg geconcureerd. De organische verbindingen in mest, strooisel, maaisel… worden in een rijpingsproces omgezet tot makkelijk opneembare voedingsstoffen. Tijdens deze omzetting treden ze in competitie met rottingsbacteriën, ziektekiemen... Zo worden zaken als rotting, ammoniakverdamping, enz. voorkomen. Bovendien daalt de infectiedruk in de stal en is de behandelde mest een zeer waardevol product voor de bodem.

Gebruik Microferm tijdens of na het maaien of slepen om de omzetting van de mest en het maaisel efficiënter te laten verlopen. De bodem beschikt sneller over voeding, wat de groei van de graszode ten goede komt.

 
 

 

 

 

 

DOSERING:

20Liter microferm/ha/weidebehandeling opgelost in 500-1000L water

 

VOORDELEN:      

 • Omzetting van organisch materiaal in duurzame humus  
 • bevordert het microbiële evenwicht in de bodem
 • Verbeteren van de chemische, fysische en biologische eigenschappen van de bodem
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEGIR ZEESCHELPENKALK 

 

Aegir® Zeeschelpenkalk is een 100% natuurlijke kalkbron. Schelpen van verschillende schelpenbanken in de Noordzee worden gebaggerd, gereinigd, verhit en vermalen tot een granulaat. Door deze granulaatvorm komen de bufferende elementen trager beschikbaar. Ostrea® Zeeschelpenkalk garandeert zo een stabiele zuurtegraad over een lange periode.

Zeeschelpen zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit Calciumcarbonaat (96.1%). Maar ze bevatten ook een brede waaier aan mineralen en spoorelementen die de vruchtbaarheid van de bodem ten goede komt. De pH-waarde van de bodem bepaalt of deze goed worden opgenomen. Willen we de opneembaarheid van deze nutriënten in de hand werken, dan moet de zuurtegraad binnen bepaalde lijnen blijven. Ostrea® Zeeschelpenkalk biedt hiervoor de oplossing.

 

 

DOSERING:

500 kg/ ha / 3 jaar

PRAKTIJK:

makkelijk te strooien met de hand of de meststofstrooier

VOORDELEN:

 • Garantie op een langdurige stabiele pH
 • Rijk aan mineralen en spoorelementen
 • Positieve invloed op microbiologie in de bodem

 

 

 

VULKAMIN GRANULAAT 

 

Vulkamin Granulaat is de fijngemalen en nadien tot een granulaat omgevormde versie van het oergesteentemeel Vulkamin (zie eerder).
De minerale gesteentes waarvan deze granulaat vervaardigd wordt kent door zijn oude karakter en diepe oorsprong geen vervuilende elementen.
Het is de ideale manier om de bodemreserves aan te vullen. De bouwstenen zijn goed voor de graszode en onrechtstreeks verrijkt het ook het rantsoen van onze paarden.

Bovendien is het makkelijk toepasbaar.   Je brengt het eenvoudig met de hand of de meststofstrooier op het weiland aan.
Door zijn 100 % natuurlijke karakter kunnen de paarden meteen na het bestrooien de weide begrazen, want er bestaat geen enkel toxisch risico zoals bij andere bemestingsvormen.

 

 

DOSERING:

300 kg / ha

VOORDELEN:

 • Betere kwaliteit van het ruwvoeder
 • Vult de bodemreserves aan
 • Geen toxisch risico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDASIL KLEIMINERALEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasil® Kleimineralen zijn kleine kleikorrels (0,5-2 mm) groot. Samen met humusdeeltjes (volledig omgezet organisch materiaal) vormen ze het klei-humus complex.
Het negatieve karakter en de parallelle platenstructuur van de kleimineralen zorgt ervoor dat ze bindingen aangaan met de nutriënten (K, Na, Mg, Ca, NH4…) die positief geladen zijn.
Zo werken ze als ionenbuffer van de bodem waaruit de elementen kunnen worden vrijgesteld wanneer dit nodig is (bv. voor plantengroei).
Naast deze nutriëntenreserves bouwen ze ook waterreserves op in de bodem. Ten slotte bieden de Edasil® Kleimineralen ook onderdak aan het microbiële leven en helpen ze zandbodems structureel op te waarderen.

 

DOSERING:

300 kg / ha

 

VOORDELEN:

 • Voorkomt uitspoeling van essentiële elementen
 • Positieve invloed op waterhuishouding
 • Betere nutriëntenuitwisseling tussen bodem en plant

:

 

 

 

Het belang van mineralen en sporenelementen: 

 

 • Calcium (Ca) en Fosfor ( F) vormen de basis voor een goede botopbouw. Tekorten op latere leeftijd leiden tot botontkalking. Calcium is van cruciaal belang tijdens dracht- en lactatieperiodes.
 • Zink (Zn) en Borium (Br) bepalen de huidkwaliteit. Daarnaast draagt Zink zijn steentje bij tot de enzym-productie.
 • Natrium (Na), Chloor (Cl) en Kalium (K) beïnvloeden de prestaties, vruchtbaarheid en eetlust.
 • Silicium (Si) draagt bij aan een goede hoefkwaliteit.
 • Kobalt (CO) versterkt het immuunsysteem.
 • Titanium (Ti) komt de vruchtbaarheid ten goede.
 • Mangaan is een belangrijk sporenelement voor de stofwisseling, de skeletvorming en de voortplantingsorganen. Het is ook een anti- oxidant.
 • Magnesium (Mg) is belangrijk voor het spier- en zenuwstelsel, de botten, de stofwisseling en de water- en energiehuishouding. Magnesium zorgt voor signaaloverdracht naar de spieren en is nodig voor de opname van calcium in de botten. Het voorkomt ophoping van calcium in andere weefsels. Magnesiumtekort kan o.a. leiden tot nervositeit, prikkelbaarheid met spierverkrampingen en verminderde deklust.
 • Koper (Cu) is een belangrijk sporenelement voor botten, kraakbeen, haarpigment, stofwisseling en opname ijzer. Een tekort aan deze anti- oxidant kan leiden tot bloedarmoede, slechte groei en gewichtsverlies.
 • Kalium (K) is van belang bij de waterhuishouding, de zurenbalans, de zenuw- en spierfuncties. Kaliumtekort kan een achterstand in de ontwikkeling bij jonge dieren tot gevolg hebben.
 • IJzer (Fe) is belangrijk voor de spijsvertering en het aanmaken van rode bloedlichaampjes. Het is ook een bouwstof van hemoglobine.


Verbeter je microbiële omgeving met EM, met hulp van de micro-organismen