You are here

Weide beheer

Het EM AGRITON-systeem in de Veehouderij 

Het Agriton graslandbeheer verbetert de structuur van zand-,
klei- en veengrond, waardoor in alle soorten gronden de
water- en luchthuishouding worden verbeterd.
Hierdoor kan men goed blijven produceren
met minder N uit kunstmest.

 
 

 

MICROFERM 

EM voor onmiddellijk gebruik

Microferm is een vloeibaar mengsel van actieve micro-organismen (bacteriën, schimmels en gisten) dat de organische omzetting (fermentatie) bevordert. Je kan het enten op de bodem, plant of op een hoop organische resten. Door het dominantie-principe worden micro-organismen met een ziekmakend vermogen weg geconcurreerd. De organische verbindingen in het snoeisel, maaisel, valfruit, bladeren…worden in een rijpingsproces omgezet tot makkelijk opneembare voedingsstoffen.

 

 

EM Effectieve Micro-organismen verhogen het rendement van de drijfmest  De meeste bodems worden gekarakteriseerd op hun chemische en fysische eigenschappen; weinig aandacht is besteed aan de microbiële eigenschappen. Terwijl juist het beheersen van het microbiële evenwicht in de bodem de groei, de opbrengst en de gezondheid van de gewassen kunnen bevorderen.  Door het regelmatig enten van Effectieve Micro-organismen wordt de microbiële diversiteit van de bodem verhoogd. Wanneer EM zich eenmaal in een bodem heeft gevestigd, kunnen de individuele eigenschappen van verschillende microorganismen tot uiting komen.  Een juiste en regelmatige toediening van organisch materiaal (zoals uw gerijpte drijfmest) is van wezenlijk belang voor het voeden van de micro-flora in de bodem. Bij het omzetten van dit organische materiaal komen naast de vele voedingsstoffen(N) ook nog andere bio-actieve stoffen, zoals vitaminen, enzymen, natuurlijke antibiotica en natuurlijke groeihormonen vrij. EM Effectieve Micro-organismen bevatten een selectie van verschillende, vrij in de natuur voorkomende micro-organismen, voornamelijk melkzuurbacteriën, fotosynthetische bacteriën, gisten, actinomyceten en schimmels.

 

 

 

 

 

 

 

EDASIL KLEIMINERALEN

voor het verbeteren van de structuur en mineraalhuishouding van de bodem

VOORDELEN

• verhoging van de bodemvruchtbaarheid
• het vermogen om water en voedingsstoffen te binden
• voorkoming van uitspoeling van voedingsstoffen
• betere uitwisseling van voedingsstoffen
tussen bodem en plant
• betere water-/luchthuishouding in de bodem(structuur)
• aktivering van het bodemleven
• verhoogt stikstofleverend vermogen van de bodem
• stabielere pH-waarde (kunstmeststoffen verzuren)

AEGIR Zeeschelpenkalk voor een stabiele pH 

Een juiste pH is van groot belang voor het functioneren van de processen in de bodem. Indien een bodem te zuur wordt heeft dit een opbrengstverlagend effect voor de gewassen, ook kunnen gewassen gebreksverschijnselen van mineraal- en spoorelementen vertonen. Zure gronden verliezen de kruimelstructuur;ze worden nat, koud, slempen dicht en kunnen bij droogte verkorsten.  Belangrijke eigenschappen en voordelen van Zeeschelpenkalk

VOORDELEN

 

 • Aegir Zeeschelpenkalk is rijk aan calcium in de vorm van calciumcarbonaat (96,1% CaCO3).
 • Aegir Zeeschelpenkalk bevat veel spoorelementen: magnesium, koper, ijzer, mangaan, zink, kobalt, selenium, jodium, fluor, natrium, chloor, e.a.
 • Verzorging van de mineraal- en spoorelementenvoorziening via het gewas
 • Verhoging van de bodemvruchtbaarheid
 • Verbetert de bodemstructuur
 • Aktiveert het bodemleven

AGRI-MEST

drijfmestbehandeling voor een kwalitatief betere mest

Agri-Mest kan de omstandigheden in de drijfmest zodanig beïnvloeden dat er o.a. meer energie beschikbaar komt, opdat micro-organismen in de mest een anaërobe fermentatie (rijping) kunnen voltooien. Deze fermentatie betekent een betere kwaliteit mest voor de bodem en het gewas.

Resultaat van deze fermentatie

 • Reducering kunstmeststoffengebruik
 • Reukvrije tot reukarme mest
 • Homogenere samenstelling van de mest
 • Verbetert stalklimaat en minder vliegen
 • Geen of vrijwel geen koekvorming
 • Beperking stikstofverliezen door mogelijke ammoniakbinding
 • Geen of vrijwel geen mixen meer noodzakelijk
 • Geen phytotoxische (plantgiftige) stoffen

Verbeter je microbiële omgeving met EM, met hulp van de micro-organismen