Zeeschelpenkalk

LANGWERKENDE KALK VOOR EEN STABIELE PH

Zeeschelpenkalk is een 100% natuurlijke kalkbron. Schelpen van verschillende schelpenbanken in de Noordzee worden gebaggerd, gereinigd, verhit en vermalen tot een granulaat. Door deze granulaatvorm komen de bufferende elementen trager beschikbaar. Zeeschelpenkalk garandeert zo een stabiele zuurtegraad over een lange periode.

Zeeschelpen zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit Calciumcarbonaat (96.1%). Maar ze bevatten ook een brede waaier aan mineralen en sporenelementen die de vruchtbaarheid van de bodem ten goede komt. De pH-waarde van de bodem bepaalt of deze goed worden opgenomen. Willen we de opneembaarheid van deze nutriënten in de hand werken, dan moet de zuurtegraad binnen bepaalde lijnen blijven. Zeeschelpenkalk biedt hiervoor de oplossing.

DOSERING

5-10 kg/ are / 3 jaar of berekend op basis van de zuurbindende waarde (100kg = 49 zbw)

WAARBORGEN

  • Neutraliserende waarde : 49
  • Fijnheid : 48.5% zeeffractie < 2mm 100 % zeeffractie < 4mm
  • CaO oplosbaar in mineraal zuur: 49%
  • Toegelaten in de biologische landbouw overeenkomstig de Europese richtlijnen 834/2007 en 889/2008

VOORDELEN

  • Garantie op een langdurige stabiele pH
  • Rijk aan mineralen en spoorelementen
  • Positieve invloed op microbiologie in de bodem