Restants de végétation

Mettez votre restants en valeur !

Microferm

Teelten brengen veel 'afval' met zich mee. Dit afval belandt op de hoop om nadien in de bodem ingewerkt te worden of om als veevoeder gebruikt te worden. Op de hoop gaat dit rotten waardoor heel wat schadelijke stofwisselingsproducten worden gevormd. Bovendien gaan er enorme hoeveelheden energie en nutriënten verloren.

De Effectieve Micro- organismen (EM) in Microferm kunnen een rottingsproces voorkomen of ombuigen naar een nuttig fermentatieproces. Tijdens dit proces gaan de micro- organismen de gewasresten voorverteren. Dit wil zeggen dat er nuttige stofwisselingsproducten worden geproduceerd ( anti- oxidanten, organische zuren, hormonen, vitamines, enzymes) die makkelijk door plant en dier kunnen worden opgenomen. Deze stoffen stimuleren de groei en de  natuurlijke weerstand van  bodem, plant of dier

Microferm helpt reststromen op te waarderen!

Products

Microferm est un produit prêt à l’emploi qui contient des Micro-organismes Efficaces. Il s’agit d’un mélange de bactéries actives, de champignons et de levures. Microferm est un produit qui accélère et améliore la transformation engrais organique et déchets végétaux.